Czy warto sporządzić harmonogram pracCzy warto sporządzić harmonogram pracplan remontu, harmonogram prac, prace remontowe, remont mieszkania


   Harmonogram sporządzony przed rozpoczęciem prac, ułatwi nam nie tylko kontrolę terminowości wykonania poszczególnych robót remontowych ale też pozwoli zaplanować i skontrolować wydatki.
Harmonogram to graficzne przedstawienie rozkładu czynności w czasie. Można go sporządzić w formie wykresu lub tabeli. Twórcą pierwszych opracowań tego typu był polski teoretyk zarządzania Karol Adamiecki.
Do czego nam potrzebny harmonogram prac?
Poprawnie sporządzony harmonogram, nazywany też terminarzem lub kalendarzem prac, pomaga skrócić czas trwania prac do niezbędnego minimum oraz ograniczyć koszt remontu. Podstawą do sporządzenia harmonogramu powinien być kosztorys. Kosztorys pozwala zaplanować wydatki, ustalić budżet i określić nasze możliwości inwestycyjne. Ale nie zawsze jest to konieczne, szczególnie jeśli decydujemy się na wykonanie remontu samodzielnie.
Przed sporządzeniem harmonogramu musimy szczegółowo opisać wszystko, co jest do zrobienia w domu lub mieszkaniu. Ogromne znaczenia ma określenie poprawnej kolejności prac, bez względu na to czy będziemy wykonywać je samodzielnie czy też zlecimy brygadzie remontowej.
Jak sporządzić harmonogram prac remontowych?
Aby stworzyć harmonogram musimy podzielić ogólny zakres robót na zakresy szczegółowe i przypisać każdemu rodzajowi robót czas niezbędny do jego realizacji. Ustalamy też optymalną kolejność robót.
Można przyjąć, że dla remontu generalnego optymalna kolejność robót to:

1. zewnętrzne roboty remontowe:
•    roboty związane z naprawą izolacji, odgrzybianiem i osuszaniem,
•    roboty związane z naprawą konstrukcji dachu, fundamentów, dobudową czy nadbudową,
•    roboty związane z naprawą lub wymianą pokrycia dachu, remonty tarasów, balkonów, wymiana drzwi
zewnętrznych i okien,
•    ocieplenie i malowanie elewacji,

2. wewnętrzne roboty remontowe:
•    roboty demontażowe (okładziny ścian i podłóg, armatura, grzejniki, instalacje natynkowe, sanitarne),
•    montaż instalacji podtynkowych (wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne),
•    naprawa lub montaż instalacji gazowej,
•    wymiana lub odświeżenie parapetów wewnętrznych,
•    wykonywanie wewnętrznej izolacji akustycznej, ocieplenie stropów i ścian,
•    montaż ogrzewania podłogowego,
•    prace w zakresie naprawy lub wyrównywania podkładów podłogowych,
•    montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i sufitach, zabudowy z płyt g-k,
•    tynkowanie lub układanie gładzi na ścianach i sufitach,
•    naprawa lub wymiana schodów i drzwi wewnętrznych,
•    okładziny ścian i podłóg (glazura, terakota, gres),
•    malowanie, tapetowanie, okładanie boazerią lub panelami ścian i sufitów,
•    tapetowanie ścian i sufitów,
•    układanie i zabezpieczanie podłóg drewnianych (olejowanie, lakierowanie),
•    układanie wykładzin i paneli podłogowych,
•    montaż elementów wyposażenia (armatura, grzejniki, instalacje natynkowe),
•    drobne roboty wykończeniowe (montaż karniszy, rolet, wieszanie obrazów, półek, punktów świetlnych,
ustawianie mebli),
•    roboty porządkowe.

Kiedy mamy już określony zakres robót, na osi poziomej lub w nagłówkach kolumn zaznaczamy jednostkę czasu, odpowiednią do stopnia skomplikowania i zakresu prac. Oś pionowa lub nagłówki wierszy opisujemy nazwami działań lub czynności do wykonania w czasie jednostki czasu.
Następnie za pomocą kolorowych pasków określamy długość trwania poszczególnych prac.
Na potrzeby domowe możemy sporządzić harmonogram rzeczowy, finansowy lub rzeczowo-finansowy.


Źródło: regionom.pl
Autor: ewk