Sprzątanie biur w wysokiej klasy budynkachSprzątanie biur w wysokiej klasy budynkach


   Wraz z rosnącym rynkiem usług sprzątających rosną również wymagania w stosunku firm sprzątających.  Firmy sprzątające specjalizują się w określonych czynnościach, a więc w konkretnych segmentach rynku usług sprzątania. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na niestandardowe usługi, spełniające wymogi konkretnego segmentu, np. służby zdrowia, przemysłu ciężkiego, firm farmaceutycznych czy biur.


Znajomość tematyki utrzymania czystości jest niewielka. Popularny jest pogląd, że sprzątać każdy potrafi, gdyż większość z nas wykonuje tę czynność samemu w domu. W rzeczywistości jest inaczej.
Gdybyśmy zrobili pewien eksperyment, w którym poprosimy uczestników o wyrażenie swoich skojarzeń związanych ze zwrotem „dobrze posprzątane" okazałoby się, że część z nich jest podobna, a część zupełnie odmienna. Skojarzenia te byłyby zależne od indywidualnego podejścia każdej osoby, jej dotychczasowych doświadczeń i punktu widzenia  czy jest klientem firmy sprzątającej, jej pracownikiem, kontrolerem jakości, czy może osobą, która w życiu codziennym nie ma do czynienia z serwisem sprzątającym.

Klasa budynków
Utrzymanie czystości powierzchni biurowych w budynkach klasy A wiąże się z zachowaniem dodatkowych wymogów związanych ze specyfiką tego typu obiektów. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że klasyfikacja budynków nie jest oparta na żadnym spisanym źródle prawnym ani architektonicznym. Jest to pewnego rodzaju domniemany podział, bazujący na już istniejącej zabudowie, stosowany raczej w nazewnictwie niż technice. Na tej podstawie możemy uznać, że budynek klasy A to obiekt usytuowany w prestiżowej, najczęściej centralnej części miasta, zapewniającej dobrą komunikację miejską i infrastrukturę użytkową. Są to obiekty o wysokim standardzie, w których podstawą jest nowoczesna architektura ze szkła, aluminium i marmuru, wysoka jakość wykończeń i wyposażenia, podziemny bądź naziemny strzeżony parking, swobodnie regulowana klimatyzacja i kontrola wilgotności powietrza, czujniki dymu, instalacje gaśnicze, własna centrala telefoniczna, podwieszane sufity, oświetlenie przystosowane do pracy przy komputerze, wykładziny podłogowe dobrego gatunku, możliwość dowolnej aranżacji wnętrz przez najemców (open space czy podział dostosowany do typu pracy klienta), szybkobieżne windy, które często obsługują poszczególne piętra.

Utrzymanie czystości na powierzchniach biurowych
Oczekiwania klientów dotyczące usługi sprzątania budynku klasy A będą zazwyczaj wysokie, niezależnie od tego, czy firma sprzątająca zostanie wynajęta przez administratora całego budynku, czy poszczególnego najemcę.
Dla porównania, budynek niższej klasy B+ różni się najczęściej lokalizacją, a jeszcze niższej, B - lokalizacją, wiekiem budynku, potrzebą modernizacji lub zapewnieniem udogodnień na poziomie podstawowym.
Można by zadać pytanie, dlaczego czystość w budynku jest tak ważna? Tyle się mówi o braku czasu na skupienie uwagi na detalach, więc nikt nawet nie zauważy niedokładnie sprzątniętego kąta. Do każdego budynku biurowego ludzie przychodzą, żeby pracować, a nie sprawdzać czystość podłogi.
To fakt, że biuro to przede wszystkim miejsce pracy, więc stworzenie dobrych warunków pracownikom jest obowiązkiem pracodawcy. Czyste i świeże środowisko, w którym spędzamy większą część dnia, wpływa na naszą wydajność i samopoczucie.
Wyobraźmy sobie taka sytuację: Nasz gość wchodzi przez szklane, obrotowe drzwi, gdzie przed oczyma ma odciski palców. Następnie podchodzi do marmurowej, połyskującej recepcji i widzi uroczą recepcjonistkę oraz kwiat z dużymi zakurzonymi liśćmi w tle. Skierowany na właściwe piętro przechodzi hallu wind. Czekając na windę patrzy pod nogi i widzi piach lub zaschnięte błoto. Wchodząc do windy, która w końcu nadjechała. W windzie praktycznie zawsze są lustra, które są wyraźnie umazane tłustymi śladami rąk. Nasz gość wysiada na odpowiednim piętrze i kieruje się w stronę recepcji firmy, której szuka. Miła pani wita go uprzejmie, odbiera płaszcz, wskazuje salę konferencyjną i proponuje napoje. Gość zamawia kawę i pyta o drogę do toalety. Wchodząc do pomieszczenia, czuje przykry zapach, rozlane mydło i zachlapane lustro. Po powrocie do sali pije swoją kawę i - czekając na pracownika firmy - patrzy przez okno, zastanawiając się nad tym, jak wiele osób zostawiło na nim tłuste ślady rąk i czoła. I wtedy zaczyna się biznesowe spotkanie, które jest celem jego wizyty. To nie jest zupełnie zmyślona sytuacja, takie zdarzenia dzieją się codziennie w jakimś biurze. Można by pomyśleć, ze tak zachowuje się tylko osoba z nerwicą natręctw na tle czystości lub osoba zatrudniona po to, by zwracać uwagę na detale i czepiać się szczegółów, jednak proszę się wczuć w rolę gościa i zastanowić się, czy chętnie przyjdzie do nas kolejny raz? Pamiętajmy także, że ten gość to nasz klient i wspólne interesy mają pomóc maksymalizować zysk, co zostało wspomniane na początku.

Organizacja pracy firmy sprzątającej

Każde zajęcie wymaga dobrej organizacji. Im jest ona lepsza, tym lepszy efekt naszej pracy. W dobrze zorganizowanej dużej firmie sprzątającej opiekę nad obiektem sprawują: menedżer regionalny, kierownik obiektu, grupowy i pracownicy serwisowi. Oczywiście przydział obowiązków i specjalizacja wśród tych stanowisk są zupełnie inne. Do obowiązków pracownika serwisowego należy nieustanne utrzymywanie czystości w danym obiekcie oraz informowanie grupowego o zauważonych usterkach czy potrzebach pracowników klienta. Grupowy sprawuje pieczę nad pracownikami serwisowymi, kontaktuje się bezpośrednio z kierownikiem obiektu, przekazując zapotrzebowanie na niezbędne środki czystości i sprzęt. Kierownik obiektu w porozumieniu z klientem ustala zakres obowiązków i niezbędne do wykonania lub dodatkowe prace. Z kolei menedżer regionalny to pewnego rodzaju koordynator czuwający nad kilkoma obiektami jednocześnie, pomagający kierownikom obiektów w konsekwentnym oraz skutecznym zarządzaniu personelem i procesami. Dodatkowo menedżer regionalny służy klientowi doradztwem w zakresie utrzymania czystości obiektu oraz dzieli się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem z ekipą serwisową.
Pracownicy serwisowi przed rozpoczęciem pracy uczestniczą w szkoleniu mającym ich zaznajomić w teorii i praktyce z czynnościami składającymi się na szeroko pojęte „sprzątanie". Celem szkolenia jest nauczenie ich, jak efektywnie, wydajnie i bezpiecznie sprzątać. Istotne jest, aby używali odpowiedniego sprzętu i środków zależnie od rodzaju czynności. Niewiele osób wie, że poszczególne kolory ścierek czy mopów służą do czyszczenia różnych powierzchni, np. niebieska do powierzchni szklanych, a czerwona do toalet. Od włókna, z jakiego zostały wykonane, zależą wytyczne dotyczące prania, suszenia i składania. Aby udowodnić uczestnikom szkolenia, że sposób sprzątania ma wpływ na wydajność naszej pracy, prezentujemy im dotychczas stosowane metody oraz proponowane przez nas, dla przykładu: system ósemkowy mycia mopem podłóg czy sprzątanie poszczególnych pomieszczeń od wewnątrz do zewnątrz.
Zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze. Firma sprzątająca, dbając o pracowników, uczy ich dbać o siebie samych. Zdrowy pracownik jest wydajniejszy, ponieważ chętniej wykonuje swoje obowiązki. Pracownicy powinni przechodzić szkolenie stanowiskowe. Organizacja pracy serwisu sprzątającego bazuje na ustaleniach z klientem i zależy od specyfiki obiektu.
W celu doboru odpowiedniej organizacji pracy, technologii sprzątania oraz chemii i sprzętu istotne jest rozważenie takich czynników, jak rodzaj sprzątanej powierzchni, stosunek powierzchni dywanowej do twardej, częstotliwość wykonywania zabiegów konserwujących powierzchnie sprzątane. Istotny jest też czas. Do niektórych pomieszczeń można wejść tylko w asyście pracownika ochrony w poszczególnych godzinach w ciągu dnia, co nie tylko utrudnia i wydłuża pracę, ale także podnosi jej koszt.
W biurowcach klasy A nie wprowadza się zazwyczaj podziału specjalizacyjnego, lecz strefowy. To powala uniknąć sytuacji, w której brak jednej osoby w zespole uświadamia, że jest ona niezastąpiona. Podział biura na strefy jest pod tym względem korzystniejszy. Jednak jego skuteczność również zależy od pracowników, ich zaangażowania, dokładności i naszego zaufania do nich. Niespodziewany brak dostępu do pomieszczenia, niezapowiedziana absencja pracownika lub częsta rotacja spowodowałyby konieczność zmian przyjętych systemów i dostosowania ich do zmieniającego się otoczenia.

Procedury
Każda organizacja, szczególnie działająca globalnie, konstruuje różnego rodzaju procedury, których przestrzeganie ma na celu usprawnienie pracy i osiąganie lepszej wydajności i większych korzyści. Dużo osób w Polsce na myśl o procedurach sprzątania uśmiecha się dyskretnie. A jednak czynność sprzątania jest tak złożona i jednocześnie istotna, że istnienie procedur i szkoleń jest nieodłączną częścią wykonania usługi. Niestety brakuje na polskim rynku jednolitych standardów czy licencji, które pomogłyby usystematyzować wykonywanie pracy i uniknąć niektórych błędów czy problemów z utrzymaniem jakości i bezpieczeństwa pracy.
W  niektórych firmach sprzątający poważnie podchodzących do swojej pracy zostały opracowane procedury w formie obrazkowej i są przekazywane każdej zatrudnionej osobie. Przedstawiają poszczególne pomieszczenia np. biurowe w przekroju (tj. kuchnia, toaleta, sala konferencyjna, pokój biurowy, korytarz), wyposażone w najbardziej powszechny sprzęt. Każda część pomieszczenia i urządzenie ma przyporządkowany numer, który oznacza kolejność wykonywanych prac. Legendą obrazka jest lista numerów czynności wraz z opisem. Taki typ przekazywania procesu pracy jest bardzo przystępny, łatwy do zapamiętania i nie zniechęca długością tekstu. Po pewnym czasie stosowania staje się przyzwyczajeniem niezwykle wygodnym dla pracownika serwisowego i dającym duże prawdopodobieństwo, że o niczym on nie zapomni.

Podstawową zasadą stosowaną do wszystkich rodzajów pomieszczeń powinno być: wejdź - pomyśl - zrób - sprawdź. Do fundamentalnych, a zarazem uniwersalnych, zasad należą: czyszczenie tylko nie zastawionych (przedmiotami lub dokumentami) powierzchni, sprawdzanie i opróżnianie kosza za każdym razem, wycieranie śladów palców ze wszystkich powierzchni (drzwi, blatów, szklanych półek), rozpoczynanie wszelkich prac od powierzchni czyściejszych i kończenie na najbardziej brudnych, sprzątanie od góry do dołu i od wewnątrz do zewnątrz, czyli od okna i przeciwległej ściany do drzwi, niezwłoczne zgłaszanie wszelkich usterek do kierownika obiektu, zgaszenie światła i zamknięcie drzwi po skończonej pracy. Nie należy sprzątać ciągle tych samych przedmiotów, trzeba „szukać brudu", którego nie widać od razu; do każdego pomieszczenia należy wejść dwa razy - najpierw po to, żeby sprawdzić, co jest do zrobienia i zabrać niepotrzebne, a przeszkadzające śmieci, a później - żeby zrobić to, co do nas należy.
Jak już wcześniej wspomniano, zakres prac, ich częstotliwość i technika wykonania są ustalane w drodze porozumień z klientem. Pierwsze ustalenia mają miejsce przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Kolejne już w trakcie, kiedy okazuje się, że pierwotne rozwiązanie nie jest optymalne. To klient narzuca, w jakich godzinach pracuje serwis sprzątający, co jest wykonywane w ciągu dnia, kiedy przyjmuje w biurze pracowników i gości, a co wieczorem lub w nocy, kiedy biuro jest dostępne dla pracowników serwisowych.

Najczęściej stosowany grafik prac w zakresie utrzymania czystości w budynkach klasy A:

Prace codzienne:

- w ciągu dnia:

Dbanie o czystość pomieszczeń socjalnych, kuchni, toalet i sal  konferencyjnych, czyli uzupełnianie środków czystości, wycieranie kurzu z półek, blatów, luster, sedesów, podajników na papier toaletowy czy dozowników mydła, mycie naczyń, sprzątanie sal konferencyjnych po każdym spotkaniu;
wieczorem: opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków, zamiecenie i umycie podłóg, odkurzenie wykładzin w całym biurze, usunięcie plam z drzwi i okien, umycie barierek, poręczy, zewnętrznych części mebli, armatury, umywalek, sedesów, umycie powierzchni biurek, monitorów, lampek, zebranie i umycie wszystkich naczyń;

- Prace okresowe - tygodniowe:

Ustalamy z klientem, którego dnia w tygodniu będą wykonywane poszczególne czynności, np.: umycie na mokro aparatów telefonicznych, sprzętu RTV i AGD, opróżnianie lodówek z zepsutych produktów, dokładne mycie drzwi i parapetów, glazury, mycie nóg krzeseł i stołów, usuwanie pajęczyn, odkurzanie rolet, żaluzji, przecieranie obrazów;

Prace okresowe - miesięczne:

W tym przypadku ustalamy nie tylko zakres prac lecz również ich częstotliwość - co dwa, cztery, sześć miesięcy. Do tego typu czynności należą np.: odkurzanie serwerowni, skrzynek z różnego rodzaju wyłącznikami w pomieszczeniach, umycie okien wewnątrz i z zewnątrz wraz z ramami, umycie wszystkich drzwi wejściowych, ewakuacyjnych, czyszczenie paneli  sufitowych w dostępnych miejscach, wszelkiego rodzaju lamp podłogowych i żyrandoli, jeśli takie występują. Firma sprzątająca ustala zawsze z klientem pewne zasady, które zarówno klient, jak i firma wykonująca prace porządkowe przedstawia swoim pracownikom. Mają one na celu uniknięcie wyrzucenia wartościowego przedmiotu, zabezpieczenia miejsca pracy i pracownika przed obciążeniem za wyrządzone szkody. Do najpopularniejszych tego typu zasad należą:

1. W sposób trwały (naklejona kartka) oznaczanie przedmiotów, które nie mieszczą się do kosza na śmieci a są do wyrzucenia.

2.
Uprzątanie dokumentów ze swoich biurek, a jeżeli nie ma takiej możliwości - wyznaczenie dnia „czystego biurka", w którym pracownik klienta zobowiązuje się usunąć z biurka wszelkie dokumenty i urządzenia, aby pracownik firmy sprzątającej mógł dokładnie umyć miejsce pracy. To klient decyduje, który to będzie dzień - można ustalić pewnego rodzaju grafik,  bądź też pracownicy klienta sami informują serwis sprzątający, kiedy życzą sobie dokładnego sprzątnięcia ich miejsca pracy.

3.
Nietraktowanie podłogi pod biurkiem jak „magazynku" - w sposób znaczny uniemożliwia to pracownikowi serwisowemu prawidłowe wykonanie usługi.
Tego typu zasada jest niesamowicie istotna z punktu widzenia serwisu sprzątającego. Należy się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy, aby nasze rzeczy były dotykane i przekładane przez obce nam osoby oraz o ile wydłuża to ich pracę, skoro kilkadziesiąt osób prowadzi właśnie tego typu „magazyn". Pracownik serwisowy musi wszystko przełożyć, aby odkurzyć/umyć podłogę oraz zastanowić się, co może wyrzucić, a czego nie. Praktyka ta jest nagminna w przypadku pań kolekcjonujących obuwie i torebki. Panowie często pozostawiają kartony, gazety, kable i sprzęty (szczególnie w dziale IT). Przechowywanie wewnątrz biurek, szafek kubków, szklanek, łyżeczek itp. Zabieranie naczyń pozostawionych na wierzchu do kuchni w celu umycia wraz z pozostałymi naczyniami.
Niewkładanie do koszy na śmieci kubków z niedopitymi napojami, resztkami jedzenia.
Nieprzyklejanie na meblach i sprzętach kartek/naklejek, które po oderwaniu pozostawiają klej trudny do usunięcia.
Każda firma, niezależnie od branży, w której działa, stosuje pewien system kontroli. Kontrolować możemy więc jakość, produkt, pracowników, przyjętą taktykę, koszty. Niewielkie firmy sprzątające stosują tylko jeden system kontroli - bezpośrednie sprawdzenie „czy jest czysto, czy nie". Taką kontrolę może jednak przeprowadzić każdy - przedstawiciel firmy sprzątającej, przedstawiciel klienta, osoba trzecia. Ocena będzie zawsze subiektywna. Warto więc wprowadzić własny system kontroli, dający podstawę do rozliczenia pracownika z wykonanych przez niego czynności. Newralgicznym punktem każdego biura, szczególnie mieszczącego dużą liczbę pracowników, jest kuchnia i toaleta, w których prowadzone są „kontrolki" podpisywane przez pracowników. Im większa liczba osób przebywających w biurze, tym większa jest powierzchnia wspomnianych pomieszczeń oraz tym częściej wymagają sprzątnięcia.
W obiektach obsługiwanych przez firmę sprzątającą wprowadzany jest często „Dzienny System Kontroli”. Jest to tabela wypełniana przez audytora lub kierownika obiektu wraz z office menagerem ze strony klienta. W tabeli wymienione są wszystkie pomieszczenia w biurze wraz z ich wyposażeniem, które ma być sprzątane codziennie. Audytor sprawdza ich czystość, ocenia wykonaną pracę, spisuje ewentualne uwagi i usterki techniczne. Dzienny System Kontroli jest skuteczny, gdyż przeprowadzany jest codziennie, przez osobę obiektywną i będącą specjalistą w tej dziedzinie, niemającą wspólnych interesów ani konfliktów z pracownikami kontrolowanymi, a jednocześnie biegłą w zakresie kontroli utrzymania czystości i higieny. Jakość wykonania może być sprawdzona tylko poprzez kontrolę osobistą i bezpośrednią, czyli tzw. „inspekcję". Warto jednak, aby pracownik serwisowy był przy tej kontroli obecny. Musi mieć prawo przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oraz wysłuchać na bieżąco pochwały lub nagany. Kontrole jakości pracy przeprowadzane są też przez grupowego, przekazywane do kierownika obiektu oraz menedżera regionalnego.
W ramach kontroli powinien być uzgodniony poziom jakości usług i metoda, która pozwala precyzyjnie zdefiniować wraz z klientem jego wymagania oraz dostosować ofertę i organizację pracy, na bieżąco ocenić wykonane usługi oraz podejmować kroki gwarantujące osiągnięcie satysfakcjonujących wyników. Ustalona skala musi być identyczna dla każdej części obiektu, np. od 1 do 5, gdzie 1 oznacza po prostu niewykonanie danej czynności, a 5 - wykonanie czynności na oczekiwanym poziomie. Następnie należy podzielić biuro na rejony i określić wszystkie powierzchnie sprzątane w obiekcie wraz z wyszczególnieniem częstotliwości oraz formy sprzątania (odkurzanie, mycie, pranie itp.). Kiedy zestaw czynności i powierzchni jest opracowany, należy dokonać oceny według przyjętej skali, zsumować i porównać do poziomu oczekiwanego, czyli 100% ocen najwyższych. W kolejnym kroku uzgadniana jest z klientem ważność rejonów biura wyrażona procentowo. W tej części trzeba ocenić, jak bardzo istotna jest dla nas czystość np. hollu głównego i serwerowni. Suma wszystkich rejonów równa się 100%. W ostatnim kroku zestawiamy wyniki dla każdego rejonu i ważność rejonu, aby otrzymać wynik rejonu w stosunku do całości kontraktu.
Aby kontrola była skuteczna, powinna być przeprowadzana codziennie. Kontrolowanie wykonywanej pracy jest więc wpisane w obowiązki osób pracujących na poszczególnych stanowiskach. Pracownik serwisowy wykonuje ustalony zakres czynności na wyznaczonym do pracy odcinku. Grupowy sprawuje pieczę nad bieżącym wykonywaniem prac porządkowych na wszystkich wyznaczonych odcinkach, prowadzi listy obecności i karty pracy pracowników, sporządza raporty z wykonywanych usług. Kierownik obiektu zarządza personelem serwisowym i nadzoruje jego pracę. Obiekty podzielone są na odcinki, kontrolowane przez kierownika oraz grupowych, będących bezpośrednimi przełożonymi pracowników serwisowych. Zaś menedżer regionalny ustala strategię współpracy pomiędzy poszczególnymi działami, spotyka się z administratorami obiektów oraz przeprowadza kontrole w wybranych obiektach.
Kontrola jakości wykonywanej usługi powinna być przeprowadzona i udokumentowana według „Protokołu kontroli jakości", który obejmuje winien następujące kryteria:
Czystość wizualna i higieniczna, wyposażenie wózka serwisowego w wymagane środki do sprzątania i konserwacji, realizacja zadań wynikających z harmonogramu, prawidłowy ubiór i estetyka, kultura wobec klienta, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
Nieprawidłowe wykonanie usługi daje klientowi możliwość złożenia reklamacji. Ma ona na celu zmianę niekorzystnej postawy pracownika serwisowego, naprawienie szkody, zwrot kosztów lub wykonanie dodatkowej usługi w cenie standardowej. Wszelkie reklamacje zgłaszane są najczęściej kierownikowi obiektu. Następnie informuje on o tym menedżera regionalnego, wyjaśniając przyczyny reklamacji, ewentualnie opisując zdarzenie, jeśli było bardziej złożone i istotniejsze w skutkach. Jak najszybciej proponowany jest klientowi sposób i termin usunięcia przyczyny reklamacji oraz forma zadośćuczynienia. Istotne w tej kwestii jest podejście osoby zgłaszającej reklamację oraz kierownika obiektu. Zasadniczo powinni mieć podobne stanowisko w sprawie. Trudno jest rozpatrzeć reklamację, jeżeli osoby te się nie zgadzają.


Dobra współpraca klient - firma sprzątająca
Warunkiem dobrej współpracy jest po prostu współpraca. Współpraca w zakresie usług utrzymania czystości opiera się na zaufaniu klienta do firmy sprzątającej i jej pracowników. Budują ją kierownik obiektu oraz office manager lub zarządca budynku. Trudno jest mówić o wzajemnej pomocy obydwu stron. Ze strony klienta są to najczęściej osoby wymagające świadczenia usługi na najwyższym poziomie, kontrolujące, zgłaszające reklamacje oraz niezainteresowane problemami, jakie napotyka firma sprzątająca. To klient zawsze decyduje tym, kto będzie sprzątał w jego biurze, kiedy, które pomieszczenia, w jakim zakresie. Ważny jest dobry wybór wiarygodnej stabilnej firmy, zatrudniającej wykwalifikowanych  pracowników serwisowych, używającej środków, przyrządów, maszyn uznanych i markowych producentów polskich i zagranicznych (np. takich marek jak Diversey, Merida czy maszyn Taski).
Najlepszym, lecz stosowanym w Polsce od niedawna, rozwiązaniem dla biznesu jest obsługa typu Integrated Facility Services (IFS). To kompleksowe zestawienie usług zapewniających obsługę biura pod każdym względem, tj. utrzymania czystości, obsługi technicznej, ochrony, usług wspierających (obsługa recepcji, kancelarii, archiwum), dostarczania produktów żywnościowych. Zestaw ten pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji biura, unikaniu zbędnych wydatków, budowaniu zaufania i dobrej współpracy oraz optymalizacji kosztów prowadzenia biura. Korzystając z Integrated Facility Services, klient skupia się na zarządzaniu swoją działalnością, a firma zewnętrzna - na zarządzaniu jego biurem.